Eierskap og styre

Specto as er organisert som et aksjeselskap og er 100 % eid av Lindesnes Kommune. Formannskapet med ordfører utgjør bedriftens generalforsamling.

Styrets sammensetning:

Styreleder: Oddleiv Skagestad
Nestleder: John Njerve
Styremedlem: Inge Lise Hansen Vea
Styremedlem: Gudrun Bakkerud
Sekretær: Daglig leder, Bent Rune Skeibrok