Velkommen til nettsidene til Specto as

Vi er en arbeidsmarkedsbedrift som tilbyr tilrettelagt arbeid og arbeidsutprøving til mennesker som av en eller annen grunn har behov for tilrettelegging for å være i eller finne egnet arbeid. Vårt viktigste fokus er å gi den enkelte muligheter til å bli en aktiv bidragsyter i arbeidslivet, ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Vår visjon: Nye muligheter og lønnsomme valg.

Specto as er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.