Kvalitetspolitikk

Formål, veridier og visjon er retningsgivende.

Specto skal levere tjenester og produkter med god kvalitet i forhold til enhver tids gjeldende lover og forskrifter, retningslinjer, regler, avtaler og kravspesifikasjoner slik at vi imøtekommer kunder og interessepartners behov, krav og forventninger.

 

Vi skal tilby et godt, hyggelig og trygt arbeidsmiljø ved å ha søkelys på helse, miljø og sikkerhet.

Specto skal bidra til at den enkelte opplever økt livskvalitet, utvikling og motivasjon til å ta valg som lønner seg, for bedre helse og øke mulighetene for deltakelse i et arbeidsliv.

 

Individfokus og trivsel vil øke bedriftens produktivitet, kvalitet, konkuransefortrinn pg lønnsohet og dermed tilfredstille kunder og interessepartneres behov, krav og forventninger. 

 

Vi skal være i utvikling og forplikter oss til kontinuerlig forbedring i tråd med ISO 9001:2015 standarden.