Visjon og verdier

Vår visjon:

Nye muligheter og lønnsomme valg.

Våre verdier:

Respekt   Inkluderende   Mot   Tydelighet   Humor   Lønnsomhet