Produksjon og Læringsarenaer

Vi er stolte av bedriften vår og vi er stolte av produktene som produseres her på Specto as.
Vi har fokus på høy kvalitet i alle ledd av produksjonen, slik at vi kan imøtekomme kundenes strenge krav og forventninger.

Bedriftene er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008-Standarden.

Specto as har som mål og levere produktene til avtalt tid og til avtalt pris.

Vi skal ha et arbeidsmiljø som er inkluderende og ivaretagende der vi parallelt med produksjonen jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), IK-Mat og kvalitetsstyring.

Vi tilbyr opplæring og faste oppgaver i følgende områder:

  • Søm
  • Puteproduksjon, polyester puter og dunputer.
  • Lager og logistikk
  • Transport. Vi har en 2013 modell Volkswagen Crafter varebil.
  • Truck opplæring.
  • Pakking og montering
  • Renhold
  • IK - mat
  • Salg og service