Selskapets formål

Selskapets formål er:

Vi skal tilby varig tilrettelagt arbeid og arbeidspraksis for arbeidssøkere med særlige behov. Arbeidstilbudet skal bidra til å avklare, utvikle og opprettholde ressurser hos den enkelte, slik at muligheten for et arbeid i ordinær virksomhet øker.