Muligheter og tjenester

  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
  • Arbeidsforberedende trening (AFT)
  • Oppfølging i arbeidspraksis utenfor bedriften i lokale bedrifter
  • Språkpraksis
  • Individuell oppfølging og veiledning
  • Karriereveiledning
  • Introduksjon til arbeidslivet
  • Bistand i veien mot arbeid
  • Smart kurs, personlig økonomi