Livskvalitet

Et viktig mål for oss er å bidra til å øke arbeidstakernes livskvalitet. Dette gjøres blant annet gjennom:

  • Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.
  • Arbeid er i følge Maslow en aktivitet som er ekstra motiverende fordi den dekker flere behov samtidig: behovet for selvrealisering, sosial kontakt, lønn og tilhørighet.
  • Styrke arbeidstakernes tilhørighet og øke deltagelsen generelt i den nasjonale verdiskapningen.