Eierskap og styre

Specto as er organisert som et aksjeselskap og er 100 % eid av Lindesnes Kommune. Ordfører utgjør bedriftens generalforsamling.

Styrets sammensetning:

Styreleder: John Njerve
Nestleder: Arild Tharaldsen

Styremedlem: Inge Lise Hansen Vea

Styremedlem: Kaare Hjorth

Styremedlem, representant for de ansatte: Gudrun Bakkerud
Sekretær: Daglig leder, Bent Rune Skeibrok