Kvalitetspolitikk

Utformingen av Specto sin kvalitetspolitikk er et lederansvar. Kvalitetsmål utformes i ledermøte og er godkjent av styret.
Først og fremst går vår kvalitetspolitikk ut på å bidra på en slik måte at den enkelte tiltaksdeltaker opplever økt livskvalitet og mestring i eget liv som igjen bidrar til økt deltakelse i et arbeidsliv og samfunnet generelt. Her inngår følgende punkter:
  • Kvaliteten bygges på bakgrunn av bedriftens visjon, verdier, strategi, handlingsplan og kompetanse.
  • Bedriften forplikter seg til å ha høyt fokus på kontinuerlig forbedring og etterleve våre rutiner og prosedyrer.
  • Til enhver tid levere god individuell behandling. Sikre at alle arbeidstakere blir sett, hørt og tatt på alvor.
  • Sikre kontinuerlig faglig og personlig utvikling for alle i bedriften.
  • Specto skal levere produkter og tjenester i samsvar med kundens krav og forventninger.
Kvalitetsmål:
  • Prosedyrer og rutiner etterfølges.
  • Høy måloppnåelse på individuelle planer.
  • Etterfølge krav fra våre kunder og samarbeidsparter.
  • Etterleve målsetning i kompetanseplan.
  • Markedsorienterte og endringsbevisste i forhold til krav og forventning hos våre kunder, samarbeidsparter, eier og interessepartner.